เรามารู้จักเครื่องคิดเงินหรือเครื่องบันทึกเงินสด

เครื่องบันทึกเงินสด (Cash Register) เป็นอุปกรณ์เครื่องกลหรืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้บันทึกการขาย พร้อมติดตั้งลิ้นชักสำหรับเก็บเงินสด

เรามารู้จักเครื่องคิดเงินหรือเครื่องบันทึกเงินสด

     เครื่องบันทึกเงินสด (Cash Register) เป็นเครื่องคำนวณเลข มีลักษณะเป็นแป้นตัวเลขหลายแถว เรียงหมายเลขจากเลข 1 ถึง 9 จำนวนแถวขึ้นอยู่กบจำนวนหลักที่ต้องการ สามารถบวก ลบ คูณ หารได้ในเครื่อง และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ อีกส่วนหนึ่งม้วนอยู่ภายในเครื่องแสดงหลักฐานการรับเงินพนักงานเก็บเงิน (Cashier) จะต้องออกใบเสร็จการขายให้ลูกค้าทุกครั้ง และเมื่อดกรายการแต่ละครั้งเครื่องจะบันทึกจำนวนเงินทั้งในส่วนของลูกค้าและส่วนที่อยู่ในเครื่องเมื่อเสร็จสิ้นการรับเงินในหนึ่งวัน สรุปรายงานการขายประจำวัน มีรายงานหลากหลาย เช่น รายงานยอดขาย รายชั่วโมง , รายวัน, รายสัปดาห์และรายเดือน รายงานตาม รหัสสินค้า รายงานตามพนักงานขาย

เครื่องบันทึกเงินสดเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจค้าปลีกและสถานประกอบการอื่น ๆ ที่จัดการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงิน เป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบันทึกการขายและติดตามสินค้าคงคลัง ตลอดจนสร้างใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า เครื่องบันทึกเงินสดยังสามารถช่วยให้ธุรกิจตรวจสอบประสิทธิภาพทางการเงินและระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้ นอกจากนี้ เครื่องบันทึกเงินสดบางรุ่นยังมาพร้อมกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัย เช่น กลไกการล็อกและเส้นทางการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการโจรกรรมและการฉ้อฉลทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ โดยรวมแล้ว เครื่องบันทึกเงินสดสามารถช่วยให้ธุรกิจจัดการการดำเนินงานทางการเงินได้ดีขึ้นและมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า

ดูทั้งหมด ...