เครื่องคิดเงิน (Cash register)

เครื่องคิดเงิน (Cash register) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกรายการขายและการเงิน ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้า

เครื่องคิดเงิน (Cash register) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกรายการขายและการเงินในธุรกิจการค้าหรือธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมักใช้ในร้านค้า เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้า ร้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ

เครื่องคิดเงินส่วนใหญ่จะมีฟังก์ชันหลักๆ ดังนี้:
บันทึกรายการสินค้า: เครื่องคิดเงินช่วยในการบันทึกรายการสินค้าที่ลูกค้าซื้อ เพื่อคำนวณราคาสินค้าและยอดเงินที่ต้องชำระ มักจะมีรหัสสินค้าหรือบาร์โค้ดสำหรับการสแกนสินค้าเพื่อระบุรายการในระบบ.
คำนวณราคา: เครื่องคิดเงินจะทำการคำนวณราคาสินค้ารวมทั้งภาษีและส่วนลดต่างๆ ให้กับลูกค้า.
รับชำระเงิน: เครื่องคิดเงินช่วยในการรับชำระเงินจากลูกค้าด้วยวิธีต่างๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต และวิธีการชำระเงินอื่นๆ.
พิมพ์ใบเสร็จ: เครื่องคิดเงินสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานการซื้อขาย.
บันทึกรายงานการขาย: บางรุ่นของเครื่องคิดเงินสามารถสร้างรายงานการขายและการเงินต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบธุรกิจ.
การจัดการสินค้าและสต็อก: บางรุ่นอาจมีฟังก์ชันในการจัดการสินค้าและสต็อกเพื่อช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าในร้านค้า.

นอกจากนี้ยังมีเครื่องคิดเงินที่มีความสามารถเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความต้องการของธุรกิจและการใช้งาน เครื่องคิดเงินมักจะเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกข้อมูลและการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย.

ดูทั้งหมด ...